ล่าสุด FTA ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย สู่ประชาคมอาเซียน

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

AttachmentSize
PDF icon Inside TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT (TPPA)-Sanya Reid Smith131.52 KB
PDF icon ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ต่อการเข้าถึงยาจำเป็นในราคาที่เป็นธรรม-เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล729.91 KB
PDF icon ล่าสุด FTA: งานวิจัยผลกระทบ จากทริปส์พลัสต่อการเข้าถึงยาในไทย -รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์535.52 KB
PDF icon AEC กินได้? เห็นหัวผู้คน? ประชาชนอยู่ตรงไหน? -สารี อ๋องสมหวัง290.99 KB
PDF icon เปิดการค้า...ของเสียอันตรายเสรี -เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง1.29 MB
PDF icon กระบวนการเจรจาการค้าเสรี ตามรัฐธรรมนูญ ม.190- ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์2.89 MB
PDF icon ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )กินได้? เห็นหัวผู้คน? แรงงานข้ามพรมแดนอยู่ตรงไหน? -ปรานม สมวงศ์1.67 MB
PDF icon ภาคเกษตรไทยกับเออีซี พร้อมแล้วจริงหรือ ? -วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ1.31 MB
PDF icon ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน' ”สุขภาพประชาชน สุขภาพสังคม อยู่ตรงไหน?” -อารีกุล พวงสุวรรณ454.3 KB
PDF icon ข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ)ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป(อียู)กับผลกระทบต่อการเข้าถึงยา -FTA Watch291.33 KB
PDF icon หตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี -วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข568.59 KB
PDF icon สรุปย่อการสัมมนา- FTA Watch89.12 KB
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: