ข้อมูลผลกระทบจีเอสพีอียู เพียง 1,080 ล้านเหรียญ หรือ 34,560 ล้านบาทเท่านั้น

โดย  คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: