จดหมายถึง Mr.Joao Aguiar Machado หัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอสหภาพยุโรป

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: