จำเป็นหรือไม่ ไทยต้องเข้า "ทีพีพี"

ข้อตกลงทางการค้าและทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเกิดขึ้น เป็นข้อตกลงที่จะครอบคลุมมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพีของโลกถึงร้อยละ 40 ข้อตกลงที่ว่านี้ มีชื่อเป็นทางการว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ ทีพีพี เป็นข้อตกลงที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนี้ คำถามคือ จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยต้องเข้าไปร่วมกับข้อตกลงนี้ และจริงหรือไม่ที่สหรัฐฯที่เป็นหัวหอกในการผลักดันข้อตกลงนี้ กำลังใช้ทีพีพีเป็นเครื่องมือทางการเมือง ในการไปกดดันประเทศต่างๆ ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษ "กรรณิการ์ กิจติเวชกุล" ผู้ประสานงาน FTA Watch (FTA Watch เป็นองค์กรภาคประชาชนที่คอยตรวจสอบดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี แล้วมาบอกประชาชนว่า มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร)