พนักงาน บ.จอร์จี้ พบรองผู้ว่าเชียงใหม่ สวัสดิการแรงงานเผยแจ้งความนายจ้างแล้ว

รองผู้ว่าสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ บ.จอร์จี้ ประสบปัญหาภาวะด้านการเงินและยอดการสั่งซื้อจริงหรือไม่ ถึงไม่จ่ายค่าจ้างให้พนักงาน ด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งความเอาผิดอาญากับบริษัทฯ แล้ว หลังเบี้ยวจ่ายเงิน ม.75 ให้พนักงาน

27 ส.ค. 2558 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ระบุว่าวันนี้ (27 ส.ค.) ได้เข้าพบกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้ทางฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานเนื่องจากบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ได้ออกประกาศว่าบริษัทฯ ได้ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2558 มาแล้วนั้น แต่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของพนักงานที่ทำงานในบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ได้ระบุว่าจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมายังไม่ได้จ่ายเงินตามมาตรา 75 ให้กับพนักงานเลยสักงวด โดยพนักงานได้ไปเขียนคำร้องถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 และเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาแต่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่สามารถออกมาตรการใดๆ ให้บริษัทจ่ายเงินตามมาตรา 75 ให้กับพนักงานได้

ทั้งนี้ในการหารือร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปว่าทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ประสบปัญหาภาวะด้านการเงินและยอดการสั่งซื้อจริงหรือไม่ รวมทั้งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระบุว่าทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสันกำแพงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด