“อรรชกา” ยันไม่คลอดนโยบายเหมืองแร่ทองคำ รอปัญหาทุกด้านเคลียร์!

“อรรชกา” ส่งสัญญาณยังไม่คลอดนโยบายเหมืองแร่ทองคำใหม่แน่! หากทุกอย่างยังไม่เคลียร์ โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชาวบ้าน หลังนายกฯ มอบให้ ก.อุตฯ ร่วม ก.วิทย์ฯ และสาธารณสุขรุดแก้ไขปัญหาเหมืองอัคราฯ ที่ตรวจพบมีโลหะหนักในกระแสเลือดชุมชนที่อยู่รอบด้าน ขณะที่ทูตออสเตรเลียชี้อยากเห็นรายละเอียดนโยบายทองคำใหม่

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลัง นายพอล โรบิลลียาร์ด (Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ว่า ได้ชี้แจงถึงนโยบายเหมืองแร่ทองคำให้กับทางออสเตรเลียเข้าใจว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ 4 ธันวาคม 2550 ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมระงับการให้สัมปทานเหมืองแร่ทองคำไว้ก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินนโยบายทองคำแล้วเสร็จ และขณะนี้กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายใหม่ซึ่งต้องมีรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายและฟังเสียงประชาชน รวมถึงการมีแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถประกาศนโยบายใหม่ได้

“กระทรวงฯ ก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแร่ 5 ตัวที่จะทำนโยบายให้ชัดเจนซึ่งรวมถึงทองคำ ที่จะต้องดูว่ามีเงื่อนไขอย่างไร เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ทำเสร็จจะต้องมีเงินทุนอย่างไรที่จะดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ไม่ได้รับผลกระทบ โดยกรณีของ บ.อัคราไมนิ่งพบว่าชุมชนโดยรอบตรวจพบมีโลหะหนักในกระแสเลือดได้มอบให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไปรวบรวมข้อมูลต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดคุย ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมด้วยว่าจะมีการดูแลปัญหาสุขภาพประชาชนและแนวทางป้องกันอย่างไรในอนาคต ก่อนที่จะพิจารณานโยบายเหมืองแร่ทองคำออกมาให้ชัดเจน” นางอรรชกากล่าว

นายพอล โรบิลลียาร์ด (Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ได้หารือภาพรวมโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ส่วนกรณีนโยบายเหมืองแร่ทองคำนั้นทางออสเตรเลียเองเห็นว่าเป็นเรื่องรัฐบาลไทยที่จะต้องตัดสินใจว่าจะมีนโยบายออกมาอย่างไร ซึ่งขณะนี้นักลงทุนออสเตรเลียก็ต้องการเห็นรายละเอียดของนโยบายดังกล่าว

“นักลงทุนไม่ได้กังวลถึงนโยบายทองคำเท่าใดนัก และก็ไม่ได้เสนอแนะรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทย แต่เราอยากเห็นรายละเอียดของนโยบายใหม่ที่ชัดเจนมากกว่าเพราะนักลงทุนออสเตรเลียเองก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเหมืองแร่ทองคำในไทยอีกพอสมควร” นายพอลกล่าว

แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด