ชาวสะเอียบจัดสาบส่งลอยสะโตงส่งเคราะห์ อดีตผู้ว่า-ชลประทานแพร่ หลังดันเขื่อนแม่น้ำยม

ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ในนามคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน จัดพิธีกรรม สาปแช่ง ลอยสะโตง ส่งเคราะห์ร้ายให้ไปกับสายน้ำ ทั้งอดีตผู้ว่าฯ-ชลประทาน จ.แพร่ หลังผลักดันเขื่อนแม่น้ำยม

9 ต.ค. 2558 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่ผาอิง บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ในนามคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดพิธีกรรม สาปแช่ง ลอยสะโตง ส่งเคราะห์ร้ายให้ไปกับสายน้ำ ทั้งอดีตผู้ว่าแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต และ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ชลประทานจังหวัดแพร่

จากการที่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต ได้เรียกหน่วยงานราชการจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผลักดันโครงการเขื่อนแม่น้ำยม (เขื่อนยมล่าง) และเขื่อนยมบน (ซึ่งคือเขื่อนแก่งเสือเต้นที่แบ่งออกเป็น 2 ตอน) ซึ่งได้มีการประชุมกันมาถึง 5 ครั้ง มีวางแผนให้ทหาร และตำรวจ เข้าสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนโดยอาศัยงบประมาณจากกรมชลประทาน 13 ล้านบาท แต่ชาวบ้านสะเอียบได้รับรู้และได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้าตรวจสอบในเรื่องนี้ พบว่ามีการละเมิดสิทธิชาวบ้านและชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะมติของที่ประชุม ข้อ 2.4 มอบหมายให้ปลัดจังหวัดแพร่ จัดทำรายชื่อแกนนำคัดค้าน ส่งให้ผู้บังคับการทหารบกอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจข่มขู่คุกคามชาวบ้าน โดยใช้ทหารเป็นเครื่องมือ จนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องมีคำสั่งให้ผู้ว่าจัดทำรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาอย่างเป็นทางการ

ในวันนี้ ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดพิธี “สาบส่ง ลอยสะโตง ส่งเคราะห์ ผู้ว่าแพร่และชลประทานจังหวัดแพร่” ซึ่งเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากชุมชน ตามความเชื่อของชาวบ้าน เสมือนหนึ่งเป็นการปัดเป่าเคราะห์กรรม เสนียดจันไรให้ออกไป โดยชาวบ้านได้นำกาบกล้วยมาทำเป็นสะโตงสามเหลี่ยม ใส่พริกใส่เกลือ หมาก พลู แกง กล้วย อ้อย ธูป เทียน รวมทั้งรูปภาพของนายศักดิ์ สมบุญโต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ชลประทานจังหวัดแพร่ ใส่เข้าไปในสะโตง จากนั้นชาวบ้านได้ทำพิธีสาปแช่ง โดยชาวบ้านที่นำพริกกับเกลือที่สาปแช่งใส่ลงไปในสะโตงนั้นด้วย เสร็จพิธีก็นำไปลอยในแม่น้ำให้เคราะห์กรรมไหลไปให้ไกล

นายศรชัย อยู่สุข คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ 9 กล่าวว่า “ตามความเชื่อของชาวบ้าน เราเชื่อว่า “เมื่อมีสิ่งไม่ดีไม่งาม เกิดขึ้นกับชาวบ้านและชุมชน เมือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับชาวบ้านและชุมชน เราก็จะทำพิธีส่งเคราะห์ ลอยสะโตงเคราะห์ร้ายเหล่านั้นให้ไหลไปกับสายน้ำ ไปให้ไกลจากเราและชุมชนของเรา”

ด้านนายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ต.สะเอียบ กล่าวว่า “จากการที่อดีตผู้ว่าแพร่คนนี้ และชลประทานจังหวัดแพร่คนปัจจุบันนี้ ได้รวมหัวกันผลักดันโครงการเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ซึ่งก็คือเขื่อนแก่งเสือเต้นที่แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยได้มีการประชุมวางแผนผลักดันเขื่อนกันที่ศาลากลางจังหวัดมาถึง 5 ครั้ง โดยที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบไม่เคยได้รับรู้และไม่เคยมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้น มีมติในหลายเรื่อง เช่น ให้ชลประทานจังหวัดของบ 13 ล้านบาทมาให้ ทหาร ตำรวจ เข้าสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจข่มขู่คุกคามชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเขื่อนเหล่านี้ อีกทั้ง มติข้อ 2.4 มอบหมายให้ปลัดจังหวัดแพร่ จัดทำรายชื่อแกนนำคัดค้าน ส่งให้ผู้บังคับการทหารบกอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมใช้ทหารเป็นเครื่องมือคุกคามชาวบ้าน จนเราต้องไปร้องขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่กรุงเทพในเดือนที่ผ่านมา”

จากนั้นตัวแทนชาวบ้าน ได้อ่านประกาศคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ลอยสะโตง สาบส่งผู้ว่าแพร่ และชลประทานจังหวัดแพร่ ส่งเคราะห์ ไปให้ไกล กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นจงตามสนอง ซึ่งมีใจความสำคัญคือ ถ้าใครหน่วยงานใดคิดร้ายต่อป่าและชุมชนก็ขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าใครหน่วยงานใดคิดดีต่อป่าและชุมชนก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ภายหลังจากการทำพิธี ชาวบ้านแต่ละคนก็ได้ทำการสาปแช่ง และนำพริก เกลือ ใส่ลงไปในสะโตง และนำไปลอยลงในแม่น้ำ เป็นอันเสร็จพิธี

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด