เครือข่ายนักวิชาการฯภาคใต้ แถลงจี้รัฐบาล จัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุด อย่าสืบทอดอำนาจ!

(16 ต.ค.58) เมื่อเวลา 12.30 น.ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ น.ส.เจนจิน เอมา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และหน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชน เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแถลงข่าว “แสดงจุดยืน ท่าทีทางการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และสิทธิชุมชนภาคใต้” มี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มทษ. ร่วม มีนักศึกษาและประชาชนร่วมประมาณ 50 คน และแจกจ่ายแถลงการณ์ร่วมของเครือข่าย

รศ.ดร.ณฐพงศ์กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯขอเรียกร้องว่าการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่าง ไม่ให้ผูกขาดกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขบวนการออกฎหมายให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ลิดรอนสิทธิประชาชนในอนาคต ขอให้ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน อย่าใช้กฎหมายพิเศษตัดสินใจ

ด้าน น.ส.เจนจินกล่าวว่า ขอให้รัฐบาลประกาศให้ชัดเจนในการเลือกตั้ง และมีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด ประกาศให้ชัดเจน ไม่ควรเตะถ่วงเพื่อสืบทอดอำนาจ ทางเครือข่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชนครั้งที่ 4 "คุณ(ฆ่า)ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย"ด้วย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในประชาธิปไตย

แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด