คาดปัญหาเหมืองทองคำชัดเจนภายใน 1 เดือน

"อรรชกา" รมว.อุตสาหกรรม คาดปัญหาเหมืองทองคำชัดเจนภายใน 1 เดือน ยืนยันเข้าใจความเดือดร้อนของปชช. แต่ไม่สามารถปิดเหมืองได้ทันที

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จากกรณีการทำเหมืองทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ภายในวันนี้หรืออย่างช้าวันที่ 19 ตุลาคมนี้จะมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเชื่อถือและเป็นกลางเข้าร่วมด้วย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน แต่ไม่สามารถปิดเหมืองทองคำได้ทันที จะต้องมีข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนการไปปิดเหมืองโดยไม่มีเหตุผลทำไม่ได้ ยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีธงในใจว่าจะตัดสินใจออกมาอย่างไร จะทำงานบนข้อมูลที่เป็นจริง

นางอรรชกา กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จะรวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งรวมถึงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรังสิตมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการการแก้ไขต่อไป โดยมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนเป็นระยะอย่างเหมาะสม โดยมาตรการการแก้ไขและข้อเสนอแนะจะนำเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในส่วนนี้

ส่วนการทำงานละเอียดลงไปจะมีการตั้งคณะอนุกรรมแต่ละด้าน ประกอบด้วย อนุกรรมการชุดสุขภาพสาธารณะสุข ชุดสิ่งแวดล้อม ชุดรับฟังความเห็นประชาชน และอนุกรรมการชุดเรื่องคุณภาพน้ำ โดยบางเรื่องสามารถทำเสร็จภายใน 1 เดือน และบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาต่อไปอีกบ้าง โดยการทำงานจะบูรณาการข้อมูลจากทุกฝ่ายมาดูรวมข้อมูลตรงกันและมีข้อขัดแย้งหรือทางออกร่วมกันอย่างไร เน้นให้การทำงานเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าไม่ได้มีการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอเอาไว้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 และยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสำรวจและทำเหมืองทองคำอีกจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จะเสร็จ

แหล่งข่าว: 
กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด