พีมูฟชี้ผู้ว่าอุบลฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ 'เปิด-ปิด' ประตูเขื่อนปากมูล

24 ต.ค. 2558 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ออกแถลงการณ์ "หยุด !! สร้างเงื่อนไขเผชิญหน้า เร่งแก้ไขปัญหาตามข้อตกลง" ระบุผู้ว่าอุบลฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการเปิด ปิด ประตูเขื่อนปากมูล การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิด ปิดประตูเขื่อนปากมูล เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเท่านั้น ชี้รัฐบาลควรมีคำสั่งไปยังจังหวัดอุบลให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด โดยต้องเปิดประตูเขื่อนปากมูลในปีนี้ 2558 ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้

แถลงการณ์ฉบับพิเศษ
หยุด !! สร้างเงื่อนไขเผชิญหน้า เร่งแก้ไขปัญหาตามข้อตกลง

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ฯ (นายสมศักดิ์ จังตระกูล) ได้เรียกประชุมหน่วยงานราชการในจังหวัดอุบล ฯ เมื่อวานนี้ (22 ตุลาคม 2558) โดยมีมติที่จะทำการปิดประตูเขื่อนปากมูล ในวันที่ 27 ตุลาคม โดยจะปิดสนิททั้ง 8 บานในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นี้

การกระทำของผู้ว่าอุบล ฯ ในครั้งนี้ เป็นการละเมิด ฝ่าฝืนมติที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่ได้มีมติไว้ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ว่าจะต้องเปิดประตูเขื่อนปากมูลในปีนี้ 2558) ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นี้ การด่วนประชุมเพื่อเร่งปิดประตูเขื่อนปากมูลในครั้ง เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ชาวบ้านปากมูนลุกขึ้นมาชุมนุมคัดค้าน อันจะนำไปสู่การเผชิญระหว่างชาวบ้านปากมูนกับรัฐบาล ขณะเดียวกันผู้ว่าอุบล ฯ ก็กระทำการท้าทายอำนาจรัฐบาล ด้วยการแสดงอำนาจว่าตนเองเหนือกว่ารัฐบาล ด้วยการไม่สนใจมติคณะกรรมการ ฯ ที่รัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้ง

ต่อพฤติกรรมของผู้ว่าอุบล ฯ ในครั้งนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) มีความเห็น ดังนี้

๑. ผู้ว่าอุบล ฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการเปิด ปิด ประตูเขื่อนปากมูล การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิด ปิดประตูเขื่อนปากมูล เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ฯ ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเท่านั้น

๒. รัฐบาลควรมีคำสั่งไปยังจังหวัดอุบล ฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ฯ อย่างเคร่งครัด เพราะหากปล่อยไว้ ก็เสมือว่ารัฐบาลตีสองหน้า ไม่ตั้งใจแก้ไขปัญหา ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อซื้อเวลาเท่านั้น

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ไม่ปรารถนาให้เกิดการสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้า ในสภาวะที่สังคมไทยกำลังต้องการความเป็นเอกภาพ การปรองดอง และบรรยากาศที่จะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย ให้หยุดชงักลง ที่สำคัญตั้งแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ขึ้นมาเป็นเวลากว่า ๕ เดือนแล้ว คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวยังไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านปากมูนเลย ขณะที่ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านปากมูนยังไม่ได้ดำเนินการอะไร ยังจะมาสร้างเงื่อนไขข่มเหงชาวบ้านอีก

เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านปากมูน ได้รับการแก้ไขตามข้อตกลง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ขอเรียกต่อรัฐบาล ดังนี้

1. รัฐบาลต้องสั่งการให้ผู้ว่าอุบล ฯ ยุติการดำเนินการใด ใด เกี่ยวกับการปิดประตูเขื่อนปากมูล พร้อมกับให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ฯ อย่างเคร่งครัด

2. รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับตัวแทนชาวบ้านปากมูน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลความสำนึกว่า อำนาจที่พวกท่านได้มานั้น พวกท่านไม่ได้ ได้อำนาจมาตามครรลองที่ถูกต้อง พวกท่านกล่าวอ้างตลอดเวลาว่า พวกท่านมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาเขื่อนปากมูลที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านปากมูนมาเป็นเวลากว่า ๒๔ ปี หากรัฐบาลไม่แสดงความจริงใจ และตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านปากมูน ข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก็แค่คำลวงโลก

หากรัฐบาลยังไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ก็จำเป็นที่จะต้องยกระดับการผลักดันการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล ต่อไป
เชื่อมั่นในพลังประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
23 ตุลาคม 2558

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด