ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบจริยธรรม "ครม.บิ๊กตู่" ปมไม่เปิดเผยเรื่องข้อมูลพลังงาน

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ ได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีบริหารงานไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยกระบวนจริยธรรมจากกรณีการจัดทำบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ โดยกระทรวงการคลัง มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงของกระทรวงพลังงาน ในกรณีก๊าซเอ็นจีวี และแอลพีจีรวมทั้งการนำเข้าน้ำมันที่พบว่ารัฐบาลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน พร้อมตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อประชุมเสร็จก็จะมีการแถลงข่าว เพื่อให้ประชาชนรับรู้ แต่ปัจจุบันมีเพียงแค่การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และบางหัวข้อก็พยายามปกปิด

พญ.กมลพรรณ กล่าวว่า การออกกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลของกระทรวงไอซีทีที่ไม่มีการเปิดเผยของที่มาของคณะกรรมการ จากภาคเอกชน โดยไม่กำหนดคุณสมบัติ ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่นำเอารัฐวิสาหกิจมารวมเป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งในอนาคตอาจนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจหมายถึงการแปลรูป ที่เป็นการยกสมบัติชาติให้กับเอกชน ดังนั้น เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของ ครม. และแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรี และ ครม. ทั้งคณะให้ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และจริยธรรม นักการเมืองโดยเคร่งครัด

แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด