องค์การค้าอาวุธสหรัฐฯ เผย ไทยขอซื้อขีปนาวุธเกือบ 1,000 ล้าน

1 พ.ย. 2558 องค์การความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหม (Defense Security Cooperation Agency หรือ DSCA) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าประเทศไทยแสดงความต้องการซื้อขีปนาวุธอีโวลด์ซีสแปร์โรว์ (ESSM) ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการรับมือการโจมตีจากขีปนาวุธจู่โจมเรือด้วยความเร็วเหนือเสียง

องค์การ DSCA เปิดเผยในรายงานข่าวของสำนักข่าวยูไนเต็ดเพรสอินเตอร์เนชันแนลหรือ 'ยูพีไอ' ว่าประเทศไทยแสดงความต้องการซื้อขีปนาวุธดังกล่าว 16 ชุด ขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์ 14 ชุด และขีปนาวุธที่มีระบบติดตามผลระยะไกลอีก 2 ชุด รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและด้านการขนส่งแก่ไทยด้วย ทั้งหมดนี้ประเมินได้เป็นมูลค่าราว 26.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 956 ล้านบาท)

ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ยืนยันว่ามีการอนุมัติขายอาวุธตามที่เสนอมาจริง ซึ่ง DSCA ผู้ดำเนินโครงการค้าอาวุธกับต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุในข้อตกลงซื้อขายว่า ประเทศไทยจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปในการป้องกันตนเองและเสริมกำลังการโจมตีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยทางทะเลในอนาคต

สำนักข่าวยูพีไอเปิดเผยอีกว่าบริษัทที่ร่วมทำสัญญาขายอาวุธในครั้งนี้ได้แก่บริษัทเรย์ธิออน มิสไซล์ ซิสเต็มส์, บีเออี ซิสเต็มส์, ล็อคฮีด มาร์ติน และซาบ ซึ่งจะจัดส่งระบบอำนวยการรบ 'S 9LV MK4' ให้กับไทยด้วย

เรียบเรียงจาก
Thailand seeks Evolved Seasparrow Missile purchase, UPI, 30-10-2015

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด