ประกาศใช้แล้วกม.การชุมนุม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 รรท.ผบก.น.6 รองโฆษกตร. กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ทั้งหมด 48 ชนิด ว่า ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป ทางตร.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตำรวจเชื่อว่าผู้ที่มีความประสงค์จะชุมนุมนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 มาแล้ว มีขั้นตอนต่างๆ ระบุอยู่ เช่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนชุมนุม 24 ชั่วโมง และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าสถานีมากกว่า 1 พื้นที่ โดยผู้มีอำนาจควบคุมการชุมนุม ส่วนวิธีการแจ้งมีทั้งที่เป็นหนังสือเอกสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามการชุมนุมต้องไม่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป หากมีการชุมนุมโดยไม่ดำเนินการตามข้อบังคับในกฎหมาย พ.ร.บ.ชุมนุมฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ และต้องค้นหาว่าใครเป็นแกนนำการชุมนุม ซึ่งคนเหล่านี้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้พื้นที่ใดที่มีการชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้จะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า การชุมนุมมี 2 แบบ คือ การชุมนุมทางการเมือง และการชุมนุมในเรื่องของปากท้อง ซึ่งตามระเบียบกฎหมายมีระบุไว้ชัดเจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติของกลุ่มผู้ชุมนุม แต่หลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนอาจคิดว่าตอนนี้ใช้กฎหมายแบบเดิมอยู่ จึงขอเรียนว่าตอนนี้ประเทศไทยได้บังคับใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว พื้นที่ใดมีการชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความถูกต้อง ส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่ม ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชุมนุมปิดถนนใน อ.วังสะพุง จ.เลย นั้นประชาชนอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอนดังกล่าวซึ่งถือว่ากระทำผิดกฎหมาย

แหล่งข่าว: 
ข่าวสด

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด