ศรีสุวรรณค้านกระทรวงทรัพฯ ยกขบวนประชุมโลกร้อน ผลาญงบ ไม่สนใจจริง

16 พ.ย. 2558 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์คัดค้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกโขยงไปฝรั่งเศสผลาญงบแผ่นดิน โดยระบุว่า กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้ผู้บริหารและคณะทำงานกว่า 80 คนเดินทางไปร่วมประชุมโลกร้อนที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยงบแผ่นดินกว่า 20 ล้านบาทนั้น สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนขอคัดค้านแผนงานดังกล่าว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในภาวะซบเซา และที่ผ่านมาไม่ได้แสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อการปกป้อง หรือควบคุมปัญหาที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนเลย ตรงกันข้ามกลับดำเนินนโยบาย

ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ แจงใช้งบไปประชุมที่ฝรั่งเศส 2 ล้านบาทเท่านั้น

โพสต์ทูเดย์ รายงานว่า ด้านนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้แจงกรณีงบประมาณที่คณะเจ้าหน้าที่จาก 27 หน่วยงานเดินทางไปร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ ใช้เงินงบประมาณค่าเดินทางแค่ 2 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ 20 ล้านบาท

ขณะที่การขออนุมติงบประมาณ 20 ล้านบาทนั้น เป็นการอนุมัติงบกลางในการจัดการประชุมกลุ่มจี 77 ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธาน

"ผมอยากอธิบายให้สื่อเข้าใจ เพราะถ้าคนอื่นทั่วไปมาอ่านก็จะคิดว่าทส.ผลาญงบประมาณรัฐ เสียเวลาที่ต้องมาชี้แจงอีก" นายเกษมสันต์กล่าว

แถลงการณ์ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน :

แถลงการณ์
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
คัดค้านกระทรวงทรัพย์ฯยกโขยงไปฝรั่งเศสผลาญงบแผ่นดิน
.......................................................

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้ผู้บริหารและคณะทำงานกว่า 80 คนเดินทางไปร่วมประชุมโลกร้อนที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยงบแผ่นดินกว่า 20 ล้านบาทนั้น สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนขอคัดค้านแผนงานดังกล่าว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในภาวะซบเซา อีกทั้งเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ในเวทีกระประชุมสหประชาชาติหรือ UN ในเรื่องเศรษฐกิจอย่างชัดแจ้ง

ที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะรัฐบาลยุคนี้ ไม่ได้แสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อการปกป้อง หรือควบคุมปัญหาที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนเลย ตรงกันข้ามกลับดำเนินนโยบาย เอื้อประโยชน์และเห็นชอบโครงการที่นำไปสู่การก่อให้เกิด ปัญหาโลกร้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมการใช้ถ่านหิน การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เทพา แม่เมาะ ฯลฯ รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้ถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ การสร้างท่าเรือขนถ่ายถ่านหินมากมายหลายพื้นที่ เช่น ที่อำเภอนครหลวง อยุธยา ที่บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา และที่สมุทรสาคร เป็นต้น

การยกโขยงกันไปฝรั่งเศสครั้งนี้จึงเป็นเพียงข้ออ้างบังหน้าในการเอางบประมาณและเวลาราชการไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าที่จะไปนำเนื้อหาสาระของการประชุมมาเพื่อประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย ในเมื่อรัฐบาลมีโยบายที่ชัดแจ้งว่าเดินหน้าตรงข้ามกับเวทีโลกร้อนนานาชาติ การเอาผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการยกโขยงไปประชุมกว่า 80 คนจะเกิดประโยชน์อะไรต่อไปกับประเทศชาติ

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ขอเรียนร้องมายังคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดทบทวนแผนงานดังกล่าวเสีย ก่อนที่จะได้ชื่อว่ารัฐบาลปากกับการกระทำไม่ตรงกันเลย

ประกาศมา ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

นายศรีสุวรรณ จรรยา
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด