'ประยุทธ์'ขอบคุณ'ปาปัวนิวกินี' ซื้อข้าวไทยวอนเชื่อมั่นคุณภาพ

18 พ.ย. 58 เมื่อเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณโรงแรม Dusit Thani พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับนายปีเตอร์ โอนีล (Hon. Peter O’Neill) นายกรัฐมนตรีรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 ภายหลังการหารือ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดีที่ได้พบกันอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีโอกาสร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 22 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีและชื่นชมต่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) ครั้งที่ 46 และ Post-Forum Dialogue (PFD) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 และการจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2561 ซึ่งไทยพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนปาปัวนิวกินี ในเรื่องกระบวนการเตรียมการเป็น เจ้าภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ไทยและปาปัวนิวกินีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและขยายในทุกมิติ และเห็นพ้องที่จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นต่อไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการประมง และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเกษตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าการเกษตรของไทย โดยเฉพาะข้าว และสนใจที่จะขอคำแนะนำในการปลูกข้าว เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวขอปาปัวนิวกินี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณปาปัวนิวกินี ที่ให้การสนับสนุนสั่งซื้อข้าวจากไทย ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจในคุณภาพข้าว ซึ่งข้าวชั้นเยี่ยมของโลก นอกจากนี้ ไทยยังมีสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ที่ขอให้ปาปัวนิวกินีพิจารณาสั่งซื้อเพิ่มเติม

ผู้นำทั้งสองยินดีที่ไทยและปาปัวนิวกินี ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการประมง เนื่องจากปาปัวนิวกินี มีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับไทยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอุการประมงที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความสัมพันธืในมิติอื่นๆ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ปาปัวนิวกินีให้การดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุน โดยไทยประสงค์จะให้ปาปัวนิวกินีเป็นศูนย์กระจาย สินค้าและเป็นแหล่งลงทุนของภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง ไทยสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับปาปัวนิวกินีในฐานะผู้สังเกตการณ์พิเศษของอาเซียน และยินดีที่ปาปัวนิวกินีมีความสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งการรับสมาชิกใหม่ของอาเซียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ยังได้กล่าวถึงความสำคัญถึงการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลประทบต่อประเทศในหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการหารือในการประชุมระดับผู้นำ ณ กรุงปารีส ในปลายเดือนนี้

นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินี ในประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีและรู้สึกเกียรติ
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ยังได้ต่างเชิญชวนเยือนประเทศซึ่งกันและกันในโอกาสแรกที่สะดวก

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
แนวหน้า

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด