อ้อนญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่ม

ฉวยเวทีเอเปกชวนลงทุนซุปเปอร์คลัสเตอร์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ วันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ได้หารือกับนายโมโตะ ฮายาชิ รมว.เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น โดยได้สอบถามถึงกรณีที่ญี่ปุ่นรับปากจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะการเพิ่มโควตานำเข้าหมูแปรรูป และการอนุญาตนำเข้ามะม่วง หลังนายกรัฐมนตรีไทยได้เคยหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาก่อนแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรม (ซุปเปอร์คลัสเตอร์) ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเชื่อมโยงกลุ่ม อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิต วัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย เข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีคลัสเตอร์เป้าหมาย 6 กลุ่ม คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ดิจิตอล เกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม “และในโอกาสเยือนญี่ปุ่นของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 25-28 พ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้แนะนำทีมเศรษฐกิจและชี้แจงนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะซุปเปอร์ คลัสเตอร์ ที่ต้องการให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน”

ขณะเดียวกัน ไทยและญี่ปุ่นยังได้หารือแนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปา) โดยเน้นเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าเพิ่ม และเห็นพ้องที่จะให้ข้อมูลภาคเอกชนเพื่อขยายช่องทางการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น สำหรับภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและภูมิภาคต่างๆนั้น ไทยและญี่ปุ่นได้สนับสนุนให้เปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) การเปิดเขต การค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (เอฟทีเอเอพี)

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ไทยรัฐ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด