"ไทยกอง" บุกตรังทุ่ม 1,800 ล้าน ผลิตถุงมือยางแพทย์ พ.ค.ปีหน้า

"กลุ่มไทยกอง" ทุ่มกว่า 1,800 ล้าน ผุดโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์แห่งแรกในเมืองตรัง กำลังการผลิต 4,000 ล้านชิ้นต่อปี ใช้น้ำยางข้นปีละกว่า 30,000 ตัน หวังช่วยเพิ่มราคายางพาราให้สูงขึ้น คาดเริ่มเดินเครื่องผลิตได้เดือนพฤษภาคม 2559 ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมส่งเสริมเต็มที่

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกอง จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้บริษัท ไทยกอง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากกรุงเทพมหานครด้วยทุนจดทะเบียน 625 ล้านบาท กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ขึ้นที่บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดตรัง ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 4,000 ล้านชิ้นต่อปี ใช้แรงงานประมาณ 1,000 คน มีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถเปิดทำการผลิตได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2559

สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น จะเป็นน้ำยางจากธรรมชาติซึ่งทางบริษัทมีแผนที่จะผลิตไลน์แรกในเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ โดยคาดการณ์ว่าจะใช้น้ำยางข้นในปี 2559 ไม่น้อยกว่า 14,000 ตัน จากนั้นจะเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางข้นเต็มกำลังการผลิตไม่น้อยกว่าปีละ 30,000 ตันในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้นและราคายางพาราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในอนาคตอันใกล้นี้

"ผู้บริหารของบริษัทตัดสินใจมาดำเนินธุรกิจด้านนี้ที่จังหวัดตรังเนื่องจากการศึกษาพบว่าตรังเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำยางธรรมชาติมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งอันดามันและเป็นแหล่งที่มีน้ำยางคุณภาพดีมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ประกอบกับมีโรงงานที่ผลิตน้ำยางข้นคุณภาพขายให้โรงงานถุงมือยางได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น เราจึงมั่นใจเรื่องวัตถุดิบว่ามีปริมาณที่เพียงพอสำหรับกำลังการผลิตที่เรามีอยู่ และที่สำคัญยังไม่มีใครมาลงทุนในธุรกิจด้านนี้ในพื้นที่จังหวัดตรัง" นางสาวจริญญากล่าว

ด้านนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เป็นสิ่งที่ดีที่บริษัท ไทยกอง จำกัด มาลงทุนผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งจะสามารถเพิ่มการใช้น้ำยางสด ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังผลิตเป็นส่วนใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้น การที่บริษัทใช้น้ำยางสดถึงปีละ 30,000 ตัน ถือว่ามากและมากกว่าที่ทางสหกรณ์ยางพาราจังหวัดตรังรับซื้อทั้งหมดประมาณ 20,000 ตัน

"ทางจังหวัดถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาราคายางพาราทั้งระบบ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ให้เกิดการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ทางจังหวัดจึงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพราะถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราเกือบทั้งจังหวัด" นายเดชรัฐกล่าว

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ประชาชาติธุรกิจ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด