ภาคปศุสัตว์-นักวิชาการ ห่วงเกษตรกรได้รับผลกระทบ TPP ในอนาคต

นายสุเทพ วงศ์รื่น (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย , นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม (ซ้ายสุด) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ราชบุรี, นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และนายสิทธิพร บูรณนัฏ (ที่ 3 จากขวา) เลขานุการสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ “TPP กับผลกระทบภาคเกษตร-ปศุสัตว์ไทย..ควรหรือไม่ควรเข้าร่วม” ร่วมด้วย น.ส.พุทธชาติ วงษ์มงคล (ขวาสุด) นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (ที่ 2 จากขวา) ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ และสมาคมภาคปศุสัตว์-เกษตร เพื่อชี้ปัญหาและผลกระทบ และแสดงจุดยืนของภาคปศุสัตว์ไทย ที่ไม่เห็นด้วยในการที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP ในอนาคต ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด