ก.พลังงานโต้ผลวิจัยฮาร์วาร์ด ย้ำ PDP มีเป้าหมายลดภาวะโลกร้อนชัดเจน

“กระทรวงพลังงาน” โต้ผลวิจัย ม.ฮาร์วาร์ด ไร้ที่มา อ้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใน PDP2015 จะทำให้คนไทยตายก่อนวัยอันควร แจงการจัดทำ PDP วางเป้าหมาย 20 ปีลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 37% และโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เน้นเทคโนโลยีสะอาดเกินมาตรฐานกำหนด

นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีการนำข้อมูลผลวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ระบุว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) จะทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั้น เท่าที่เห็นข้อมูลไม่ทราบว่าข้อมูลมีที่มาที่ไปของตัวเลขจากไหนโดยเฉพาะที่อ้างว่าจะทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากการมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่มีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น กรมควบคุมมลพิษ หรือสถาบันที่เป็นของรัฐ ทั้งนี้ ยืนยันว่าตามแผน PDP 2015 ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อรักษาความสมดุลในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อน ลงจาก 0.506 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย ในปี 2556 เหลือเพียง 0.319 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย ในปี 2579 หรือจะช่วยให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ลดลงได้สูงถึง 37% เมื่อเทียบระหว่างต้นแผนกับปลายแผนพีดีพี 2015

นอกจากนี้จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 20% ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) รวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP 2015) ที่จะลดสัดส่วนของการใช้พลังงานลง 30% ขณะเดียวกัน สัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนก็เน้นเทคโนโลยีสะอาดเข้าระบบ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดค่าควบคุมการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพียง 50 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 180 ส่วนในล้านส่วน เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้

แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด