เกษียร เตชะพีระ : เสวนาวิชาการ กฎหมายคืออะไร ???(คลิป)

วันที่ 22 พ.ย. มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่องกฏหมายคืออะไร มุมมองทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และปรัชญา จัดโดยโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ห้องจี๊ดเศรษฐบุตร(LT.1)มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ ศ.ดร.สมภาร พรมทา โดยมี ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้แน่นห้อง

แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด