หวั่นภัยแล้งทำภาคเกษตรว่างงานเพิ่ม

สภาพัฒน์ฯแจงหนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลง หวั่นภัยแล้งกดดันการจ้างงานภาคเกษตรลดลง

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยในไตรมาส 3 / 2558 ว่า การมีงานทำลดลง 0.2% เนื่องจากภาคการเกษตรมีการจ้างงานลดลงต่อเนื่อง 3.8% จากปัญหาภัยแล้ง แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.7%

ดังนั้นในไตรมาส 3 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.92% เพิ่มขึ้นจาก 0.84% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแนวโน้มอัตราการว่างงานในภาคเกษตรไตรมาส 4 ก็อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างงานยังมีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง จากปัญหาภัยแล้ง ที่ยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ส่วนหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะชะลอลงในครึ่งหลังของปี 2558 แต่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตร แต่ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็มีมาตรการบรรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งมาตรการกองทุนหมู่บ้าน และการช่วยเหลือเกษตรที่มีปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะด้านสินเชื่อ ซึ่งน่าจะเพียงพอในการดูแลปัญหาหนี้สินภาคเกษตรได้

"ในไตรมาส 3 รายได้ครัวเรือนยังมีมากกว่ารายจ่าย หนี้ครัวเรือนลด ชะลอลง โดยเฉพาะภาคเอกชนมีหนี้ลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสูง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในไตรมาส 3 เริ่มลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานภาคเกษตรที่ลดต่อเนื่องจากภัยแล้ง ทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม"นายปรเมธีกล่าว

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
โพสต์ทูเดย์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด