พาณิชย์ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนไทย

กระทรวงพาณิชย์ เผย คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เดือน พ.ย. 58 ไฟเขียวลงทุน 34 ราย เพิ่มขึ้น 10%

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยประจำเดือน พ.ย. 58 จำนวน 34 ราย เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10% วงเงินในการประกอบธุรกิจ 479 ล้านบาท ลดลง 65% ส่งผลให้ยอด 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยรวม 370 ราย ลดลง 4% มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,488 ล้านบาทลดลง 78% เนื่องจากปีก่อนมีธุรกิจธนาคารพาณิชย์และบริการทางการเงินซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในเดือน พ.ย. ประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 15 ราย เงินลงทุน 140 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และรับจ้างผลิต จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์

ธุรกิจสำนักงานผู้แทน 7 ราย เงินลงทุน 24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนให้สำนักงานใหญ่ จากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และจีน, ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญา/คู่สัญญาช่วงกับรัฐวิสาหกิจ 7 ราย เงินลงทุน 253 ล้านบาท เกี่ยวกับบริการจัดหา ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า และระบบรางไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์

ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 3 ราย เงินลงทุน 25 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องมือแพทย์ เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ โปแลนด์ และแคนนาดา, ธุรกิจค้าปลีก 2 ราย เงินลงทุน 37 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และการค้าปลีกเครื่องรูดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด