สนง.คุ้มครองแรงงาน ระบุ บ.จอร์จี้ เลิกกิจการแล้ว หลังสหภาพฯ ขอให้ตรวจสอบ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลตรวจสอบสถานะของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด หลังสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องตัดเย็บสัมพันธ์ขอให้ตรวจสอบ ระบุเลิกกิจการแล้ว ครบกำหนดปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจให้จ่ายค่าชดเชยพนักงานเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา

24 พ.ย. 2558 ตามหนังสือที่อ้างถึงสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องตัดเย็บสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบสถานะของบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด (อ่านเพิ่มเติม: สหภาพแรงงานหวั่น บ.จอร์จี้ ปิดหนีหลังรื้อถอนป้าย ร้องสวัสดิการแรงงานตรวจสอบ) ซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบส่งให้ทางสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องตัดเย็บสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปดังนี้

1. เรื่องสถานะของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และนายเซบาสเตียน ซิรอยส์ ผู้มีอำนาจสั่งการและบริหารจัดการกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ แจ้งว่าบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ได้เลิกกิจการแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ขายกิจการให้แก่บริษัท น่ารัก โฮลดิง จำกัด เมื่อประมาณเดือนกรกฎกาคม 2558 และบริษัท น่ารัก โฮลดิง จำกัด ได้ตกลงให้บริษัทสนุก การ์เม้นท์ จำกัด เช่าโรงงานบางส่วน

2. การเลิกกิจการของ บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด จะส่งผลกระทบด้านกฎหมายและสวัสดิการต่อพนักงานของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด หรือไม่ และบริษัทใหม่จะต้องดำเนินการในเรื่องข้อกฎหมายอย่างไร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทใหม่คือบริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด ได้รับพนักงานบางส่วนของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เข้าทำงานต่อเนื่องกับบริษัทบางส่วนประมาณ 100 คน โดยพนักงานที่บริษัทฯ รับไว้ทำงานจะยังคงได้รับสวัสดิการ สภาพการจ้างและสภาพการทำงานเช่นเดียวกับที่เคยทำงานให้กับบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ส่วนพนักงานของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ที่บริษัทฯ ได้หยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 จำนวน 78 คน บริษัท น่ารัก โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จำกัด ไม่ประสงค์ที่จะรับเข้าทำงานเนื่องจากพนักงานที่รับไว้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิในเรื่องเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยขณะนี้มีลูกจ้างจำนวน 40 คน ที่ถูกเลิกจ้าง ได้เข้ายื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่า บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และมีเงินระหว่างหยุดกิจการจ่ายค้าง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้สอบสวนข้อเท็จจริง และได้มีคำสั่งที่ 49/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม สั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินระหว่างหยุดกิจการจ่ายค้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,669,226.20 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ปิดคำสั่งฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ครบกำหนดปฏิบัติตามคำสั่ง (45 วัน) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด