ต้านเอฟทีเอ

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้ ประมาณ 80 คน ขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟ หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมเดินทางไปสมทบกลุ่มเครือข่ายที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์หยุด การเจรจาการค้าเสรี ทวิภาคี ที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ในการเจรจาครั้งที่ 6 ระหว่าง 9-11 มกราคม 2549 นี้

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด