คนอุดรฯรุมค้านสร้างเหมืองโปแตช

จี้ผู้ว่าฯล้มแผนชงครม.ไฟเขียว
แนะเบนเข็มหนุนเกษตรอินทรีย์

นางละเอียด อ่อนสะอาด รองประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เปิดเผยว่า เนื่อง จากกลุ่มอนุรักษ์ฯทราบข่าวว่า จะมีการเสนอโครงการเหมืองแร่โปแตชและนิคมอุตสาหกรรมเข้า สู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดเลย ในวันที่ 9-10 มกราคม นี้ สมาชิกกลุ่มอนุ รักษ์ฯกว่า 700 คน จึงได้นัดรวมตัวและเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยได้ยื่น หนังสือคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช และเรียกร้องไม่ให้เสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประ ชุมครม. เพราะการกำหนดนโยบายพัฒนาจังหวัดประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มฯได้เสนอให้จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังในพื้น ที่แทนโครงการเหมืองแร่โปแตช ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท เอพีพีซี ผู้เป็นเจ้าของโครงการได้โฆษณา เสมอว่า แร่โปแตชจะเอาไปทำปุ๋ยเคมี ส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก แต่เราไม่ต้อง การครัวที่ใส่ยาพิษ หากส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จะทำให้เราเป็นครัวที่สะอาด ปลอดภัยและไร้ สารพิษ ไม่มีเหมืองแร่ก็สามารถอยู่ได้ ด้วยเกษตรพอเพียงอย่างที่อยู่มาช้านาน

นางละเอียด กล่าวอีกว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ว่าจะ ไม่มีการเสนอโครงการเหมืองแร่โปแตชเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดเลย โดยทางจังหวัด จะมุ่งส่งเสริมยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นยุทธศาตร์ของประเทศ ซึ่งทำให้กลุ่มฯพึงพอใจในท่า ทีของจังหวัดที่ยอมรับข้อเสนอของชาวบ้าน แต่ก็ยังไม่เชื่อมั่นนัก เพราะอาจจะมีกลุ่มธุรกิจที่มี ผลประโยชน์กับโครงการเหมืองแร่โปแตชทั้งที่อุดรธานี และสกลนคร ผลักดันให้มีการเสนอ กลุ่มฯ จึงจะไม่หยุดเคลื่อนไหวเพียงเท่านี้ ไม่ว่านายกฯจะอยู่ที่ไหน ครม.จะสัญจรไปที่ใดเราก็จะเดิน ทางไปคัดค้านโครงการนี้ไม่ให้ใครเสนอเด็ดขาด เพราะชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการ เหมืองแร่โปแตสและอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี มีเหตุผลมากมายที่บริษัททำผิดสัญญา ไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นเกิน 50 % ทำอีไอเอ(EIA)ผิดขั้นตอน ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำเหมืองแร่ ฯลฯ ต่อ ไปจะไม่พูดถึงเหตุผลยืดยาวอีก แต่กลุ่มฯจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่เอาเหมืองแร่โปแตช และ พร้อมต่อสู้ทุกทางเพื่อคัดค้านโครงการนี้ให้ถึงที่สุด และกลุ่มฯจะยึดมั่นตามแนวพระราชดำริอยู่ อย่างพอเพียงของในหลวง ไม่ให้ปุ๋ยเคมีเปื้อนแผ่นดินอีกต่อไปถ้าจังหวัดจะเสนอครม. จะต้อง เสนอเกษตรอินทรีย์

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด