เชื่อรัฐบาลเจรจาเอฟทีเอโดยคำนึงถึงความพร้อมเอกชน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกำลังเจรจาเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยเฉพาะประเด็นภาคการเงินว่า ในส่วนของสถาบันการเงินซึ่งเป็นธุรกิจเอกชน ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน เพราะขณะนี้ทุกประเด็นยังอยู่บนโต๊ะเจรจา จึงยังไม่แน่ใจว่าสถาบันการเงินไทยจะแข่งขันได้หรือไม่ อย่างไร แต่ในฐานะผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอ ทั้งเทคโนโลยีและบุคลากร เพื่อรองรับการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันก็แข่งขันกันอยู่แล้วในส่วนของสถาบันการเงินภายในประเทศด้วยกัน และหากเปิดเสรีก็ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ ส่วนกรณีขนาดของทุนที่ต่างประเทศมีมากกว่า และได้เปรียบสถาบันการเงินไทยนั้น ภาคเอกชนก็มีความกังวล แต่รัฐบาลก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ในการที่จะดูแลการไหลเข้าของทุน เพื่อไม่ให้สถาบันการเงินไทยได้รับผลกระทบมาก เพราะถ้าแข่งขันกันโดยไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมการไหลของเงินทุนก็คงแข่งขันลำบาก แต่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในความคิดของคณะเจรจาอยู่แล้ว.
[ 2006-01-10 : 17:38:01

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด