หนุนปรับเอฟทีใหม่ เตือนประชาชนทำใจ

นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีเรคกูเลตอร์เสนอปรับเกณฑ์การคำนวณค่าไฟฟ้าเอฟทีใหม่ โดยใช้เกณฑ์คำนวณค่าเชื้อเพลิงจากเดือนสุดท้ายของรอบเอฟทีทุก 4 เดือน จากเดิมที่จะใช้เกณฑ์คำนวณค่าเชื้อเพลิงล่วงหน้า 4 เดือน ว่า แนวคิดดังกล่าว เรคกูเลเตอร์ คงจะคำนึงถึงความเป็นธรรม เพราะหากคิดล่วงหน้า 4 เดือน เป็นการประมาณการ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการได้ดีในรอบเอฟทีแต่ละรอบ ใช้ต้นทุนพลังงานถูกลง ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าเอฟทีล่วงหน้าในอัตราที่แพงเกินไป โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าเอฟทีงวดใหม่ที่มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงหน้าร้อน มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด มีการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หากคำนวณราคาเชื้อเพลิงล่วงหน้า ค่าไฟฟ้างวดนี้จะสูงขึ้นมาก

นายวิเศษ กล่าวอีกว่า แนวคิดการปรับสูตรเอฟทีใหม่ เป็นแนวคิดของเรคกูเลเตอร์ ทางกระทรวงพลังงานไม่ได้เข้าไปสั่งการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่แนวโน้มค่าเอฟทีงวดใหม่ต้องปรับขึ้นแน่นอน ตามต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นในช่วงปีที่แล้ว ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต้องขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีบริษัทในเครือของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) จะเข้าประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนนั้น โดยส่วนตัวเห็นหากมีผู้เข้าประมูลหลายรายประชาชนจะได้ประโยชน์

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด