แฉกฟผ.-ปตท.รุกที่ดินชาวบ้าน

ลุอำนาจอ้างกฎหมาย-เดินสายไฟ-ท่อก๊าซ

นายประสิทธ์ อินทโชติ นายภูมิพิสิฏฐ์ วัฒนารัตยากูล นางประเทือง อนุสิทธิ์ นายสุเทพ ทิพย์ประเสริฐ และนายอรทัย วงศ์ปาน ตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากต.บ้านลำ เจริญธรรม คลองเรือ หนองสรวง อ.วิหารแดง และต.บ้านป่า ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของบริษัท กฟผ. จำกัด และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย บริษัท ปตท. จำกัด โดยทั้งสองโครงการให้คนงานเข้ามาสำรวจแนว ปรับที่ดิน โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม เจ้าของไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีผู้มาบุกรุก ตำรวจมาดูก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะคนงานของปตท.และกฟผ.อ้างว่ามีสิทธิทำได้ตามพ.ร.บ.ที่ให้อำนาจคนงานเหล่านี้ละเมิดสิทธิในที่ดินชาวบ้าน ทั้งที่ความจริงขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

นายประสิทธิ์กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ชอบธรรมให้รัฐลุแก่อำนาจ กฟผ.และปตท.เป็นเอกชนกลับมีอำนาจมากกว่าเจ้าของที่ดินที่มีโฉนด ตราครุฑอยู่ในมือ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ควรยกเลิกได้แล้ว เพราะให้สิทธิเอกชนมากดขี่ข่มเหงชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินได้อย่างไร ทั้งที่ยังตกลงเรื่องค่าชดเชยที่ดินยังไม่ได้ ก็ขนเครื่องจักรเข้าไปทำงานทั้งๆ ที่เจ้าของที่ดินแจ้งแล้วว่า ให้มาตกลงเรื่องค่าชดเชยกันก่อน ถ้าตกลงกันได้จะให้เข้าไปทำ แต่คนงานของทั้งปตท.และกฟผ.กลับหน้าด้าน ใช้อำนาจบุกรุกเข้าไปในที่ดินเหมือนข่มเหงกันมากเกินไป

นายภูมพิสิฎฐ์กล่าวว่า ชาวบ้านโดยเฉพาะคนแก่ที่เป็นเจ้าของที่ดินถูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเกลี้ยกล่อมให้เซ็นชื่อยินยอมไปก่อน ทั้งๆ ที่ไม่พอใจค่าชดเชยนี้ แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็โกหกว่าให้เซ็นไปก่อน เดี๋ยวค่อยอุทธรณ์ แต่พอพวกลูกๆ ส่งใบอุทธรณ์ไปเป็นปีแล้วก็เงียบหายไป ในต.บ้านลำ มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งติดต่อขายที่ดินจนผู้ซื้อมาวางเงินมัดจำแล้ว ต่อมากฟผ.มาสร้างสายส่ง ผู้ซื้อรายนั้นยอมทิ้งเงินมัดจำและยกเลิกการซื้อที่ดินไปเลย

"พวกกฟผ.ชอบโกหกว่า เดินสายไฟก็ไม่เป็นไรที่ดินก็ยังเหมือนเดิม จะเอาไปจำนำจำนองที่ไหนก็ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จะมีความเจริญมากขึ้น ผมคิดว่าพวกผู้บริหารกฟผ.ไม่โดนกับที่ดินของตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไร ดีแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น" นายภูมพิสิฎฐ์กล่าว

สำหรับโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงวังน้อย-แก่งคอย กฟผ.และโครงการวางท่อส่งก๊าซ วังน้อย-แก่งคอย ของปตท. เพื่อนำก๊าซไปป้อนให้โรงไฟฟ้าของบริษัทกัลฟ์เพาเวอร์เจเนอเรชั่น หรือโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 ซึ่งย้ายมาจากต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยเปลี่ยนจากใช้ถ่านหินมาใช้ก๊าซ กำลังก่อสร้างที่ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นการสร้างเพื่อนำกระแสไฟฟ้าออกมาจำหน่ายให้กฟผ.

โครงการสายส่งและท่อก๊าซระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร มีสายส่งอยู่ด้านบนและท่อก๊าซอยู่ด้านล่าง การจ่ายค่าเวนคืน เป็นการจ่ายโดยการรอนสิทธิ์ คือ จ่ายเพียงครึ่งเดียวของราคาประเมินโดยอ้างว่าเจ้าของที่ดินยังสามารถใช้ที่ดินได้ เช่น สามารถปลูกข้าวหรือพืชได้ แต่ไม่ให้ปลูกพืชยืนต้น และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในแนวสายส่งและท่อก๊าซข้างละ 20 เมตร ซึ่งชาวบ้านถูกเอาเปรียบมาโดยตลอด เพราะนอกจากที่ดินราคาตกแล้วยังไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด