ข้อมูลทั่วไป

10 January 2006
ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ?คงไม่มีคณะ กรรมการชุดใดที่มองภาพรวมแล้วเราจะเสียเปรียบ มันเป็นการแลก เพราะเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์อาจจะเสียตรงนี้ได้ตรง นั้น ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูในภาพรวม จุดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เราก็ต้องหาทางบรรเทา ก็ต้องคำนวณ...
9 January 2006
เมื่อตอนค่ำของวันที่ 8 มกราคม 2549 นั้น พวกเราจากทุกกลุ่มทะยอยมาถึงกันเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและเครือข่ายป่าไม้ ที่ดินจากภาคใต้ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟจากหาดใหญ่-สุราษฎร์ซึ่งต้องใช้เวลาสอง วันสองคืนก่อนที่จะมาถึงในตอนเช้าของวันที่ 9 มกราคม การชุมนุมครั้งนี้เป็น...
4 December 2005
<p><font size="1"><span lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">มื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.<st1:personname productid="อัทธ์ พิศาลวานิช" w:st="on">อัทธ์ พิศาลวานิช</st1:personname> ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
14 November 2005
<p>การจะเห็นภาพรวมของการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลกในขณะนี้ให้ชัดเจนได้ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ &ldquo;กรอบความตกลงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗&rdquo; (July Framework agreement) เสียก่อน เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว สิ่งที่อ้างกันว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา...
9 August 2005
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch) เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังเดินทางไปประเทศญี่ป่นในวันพรุ่งนี้ ให้ทบทวนและยกเลิกข้อตกลงการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA) เรื่องการยอม รับให้เปิดเสรีบริการการแพทย์...
16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขณะที่บทความนี้ออกตีพิมพ์ ตัวแทนฝ่ายไทยที่นำโดย นายนิตย์ พิบูลสงคราม คงกำลังหน้าดำคร่ำเครียดเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐ ในรอบที่ 4...
12 February 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการเจรจา เอฟทีเอ ไทย &ndash;สหรัฐฯรอบที่สามที่พัทยาเมื่อเร็วๆนี้&nbsp; นางบาร์บารา ไวเซล ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ ยืนยันว่า&nbsp;...
12 February 2005
<p><font color="#000000">จากกรณีการเร่งลดภาษีสินค้าผักผลไม้ไทย-จีน (FTA) ภายใต้กรอบ Early Harvest หรือการเปิดเสรีล่วงหน้าของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในสินค้าพิกัดศุลกากร 07 และ 08 คือผักผลไม้ มีผลให้ภาษีนำเข้าระหว่างไทย-จีน เป็น 0% นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546...
1 January 2005
<p>คนไทยจำนวนไม่น้อยอยากที่จะเห็น&nbsp;หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่กล่าวอ้างถึง นี้นำไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆ&nbsp;ไม่ใช่เปลี่ยนเพียงชื่อหนีจาก&nbsp; เอฟทีเอ&nbsp;เพื่อลดกระแสการกดดันเท่านั้น&nbsp;&nbsp;ที่สำคัญที่สุดต้อง...
2 October 2004
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ภายใต้ภาวะที่การเจรจาพหุภาคีในองค์กรการค้าโลกเป็นไปอย่างล่าช้า&nbsp;...

Pages

Subscribe to ข้อมูลทั่วไป