FTA Thai-US

12 May 2007
<p>การหากินกับชีวิตผู้ป่วยของธุรกิจยาข้ามชาติ</p> <p>บริษัทยายักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นธุรกิจที่ทำกำไรสูงมาก 21.2?58.6% ซึ่งสูงกว่าธุรกิจชนิดอื่นๆ อย่างมาก โดยใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยเพียงแค่ 13.9% เท่านั้น กลยุทธ์ที่ธุรกิจยาข้ามชาติสามารถทำกำไรได้สูงขนาดนี้ คือ...
1 May 2007
แน่นอนว่า ในที่สุด สหรัฐฯจะสร้างวงจรอุบาทว์อีกครั้ง ด้วยการยื่นเงื่อนไขบีบบังคับประเทศไทยให้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้สิทธิ และต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินกว่าพันธกรณีในองค์การการค้าโลก โดยแลกกับการถอนชื่อประเทศไทยออกจากประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ ...
22 June 2006
จากรายงานข่าวของ เอเซียไทม์ส ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2549 เรื่อง World health: A lethal dose of US politics? โดย Dylan C Willium ระบุว่า การที่องค์การอนามัยโลก (WHO) มีคำสั่งย้ายกระทันหัน นพ.วิลเลี่ยม อัลดิส (William Aldis) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกในไทยที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียง 16 เดือน...
6 February 2006
การชุมนุมคัดค้านการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ ในรอบที่ 6 ณ เชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนมกราคม ถือได้ว่า เป็นการชุมนุมที่มีพลัง มีเนื้อหา และมีสีสันมากที่สุดครั้งหนึ่งของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมา ปกป้องวิถีชีวิต ปกป้องคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาและบริการทางสาธารณสุข...
15 January 2006
สมาชิกเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนสิบเอ็ดเครือข่ายมากกว่าหนึ่งหมื่นคนที่ ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ สมาชิกอีกนับแสนๆคนซึ่งรอฟังผลการประชุมอยู่ที่บ้าน ประชาชนไทยที่เคารพ และเพื่อนสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน เครือข่ายสิบเอ็ดองค์กรภาคประชาชนขอประกาศว่าวัตถุประสงค์ในการชุมนุมของ...
10 January 2006
ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ?คงไม่มีคณะ กรรมการชุดใดที่มองภาพรวมแล้วเราจะเสียเปรียบ มันเป็นการแลก เพราะเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์อาจจะเสียตรงนี้ได้ตรง นั้น ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูในภาพรวม จุดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เราก็ต้องหาทางบรรเทา ก็ต้องคำนวณ...
9 January 2006
เมื่อตอนค่ำของวันที่ 8 มกราคม 2549 นั้น พวกเราจากทุกกลุ่มทะยอยมาถึงกันเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและเครือข่ายป่าไม้ ที่ดินจากภาคใต้ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟจากหาดใหญ่-สุราษฎร์ซึ่งต้องใช้เวลาสอง วันสองคืนก่อนที่จะมาถึงในตอนเช้าของวันที่ 9 มกราคม การชุมนุมครั้งนี้เป็น...
4 December 2005
<p><font size="1"><span lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">มื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.<st1:personname productid="อัทธ์ พิศาลวานิช" w:st="on">อัทธ์ พิศาลวานิช</st1:personname> ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
16 May 2005
<p>เอกสารฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาต่อข้าวหอมมะลิไทย โดยมีเนื้อหาหลักแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงความสำคัญของข้าวหอมมะลิต่อสังคมไทย ส่วนที่สองเกี่ยวกับความเป็นมาของความขัดแย้งทางการค้าเรื่องข้าวระหว่างไทย -สหรัฐ...
16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า (Free Trade Agreement, FTA) เป็นคำที่ได้ยินและพบเห็นในสื่อมวลชนต่างๆ บ่อยขึ้นตามลำดับ...

Pages

Subscribe to FTA Thai-US