อธิปไตย-กระบวนการยุติธรรม

8 March 2013
ตามที่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการร่วมสภาธุรกิจไทย-สหภาพ ยุโรป(อียู) ได้ให้สัมภาษณ์กับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า "ในวันที่ 12 เมษายน 2556 จะได้หารือกับศ.น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป เพื่อให้ช่วยเจรจากับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอที่เป็นห่วงการเจรจาเอฟที เอไทย-...
28 February 2013
  เรามารวมอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  ที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ส่วนหนึ่งที่นี่ คือ สัญลักษณ์ที่คนไทยรักและศรัทธา นั่นคือ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...
12 August 2012
<p>เมื่อปลายปีที่ผ่านมา <span>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</span> เพิ่ง<span>ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประเภทภาครัฐด้านนโยบาย ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (</span><span>NACC Integrity Awards) <span>ครั้งที่ 2...
23 September 2007
วันนี้ (23 ก.ย.) กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA-Watch) แถลงข่าว ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้นำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามข้อบัญญัติ มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2550...
20 April 2007
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ภายหลังจากเรื่องการเจรจา FTA...
23 January 2007
<p>หลังจาก ?ประชาพิจารณ์? JTEPA หรือเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ไปแล้วครึ่งวัน ( 22 ธ.ค.49) ไม่ว่าใครจะเรียกมันว่า ประชาพิจารณ์หรือไม่ แต่ผลการประชุมคราวนั้นจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับรอง ก่อนที่จะนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)...
1 November 2004
<p>เจรจาจนไปถึงการลงนามนำประเทศไทยเข้าผูกพันในข้อตกลงเอฟทีเอจึงเป็นกระบวน การใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชน&nbsp;ซึ่งหาใช่อำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารที่จะดำเนิน การได้เองโดยลำพัง&nbsp;ทั้งนี้โดยกระบวนการใช้อำนาจที่ว่านี้&nbsp;&nbsp;รัฐธรรมนูญ&nbsp;ฯ&nbsp;ได้...
Subscribe to อธิปไตย-กระบวนการยุติธรรม