FTA THAI-JAPAN

26 October 2007
เครือข่าย FTA ลองของ รธน.50 ยื่นผู้ตรวจการ ขอให้ศาลวินิจฉัย JTEPA ไม่สมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 นี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิชีววิถี...
23 September 2007
วันนี้ (23 ก.ย.) กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA-Watch) แถลงข่าว ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้นำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามข้อบัญญัติ มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2550...
18 May 2007
(อิมแพค/ 18 พฤษภาคม 2550) เมื่อเวลา 12.00 น.ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายชุมชนแออัด เครือข่ายชนกลุ่มน้อย เครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) กว่า 300 คน...
25 April 2007
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ นักวิจัยของทีดีอาร์ไอและหัวหน้าผู้จัดทำรายงาน "การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับจากร่างความตกลง" ได้เขียนบทความตอบคุณนันทน อินทนนท์เรื่อง "ตอบประเด็นสิทธิบัตรจุลชีพใน JTEPA กับรายงานของทีดีอาร์ไอ" โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซท์ของทีดีอาร์ไอเมื่อเร็วๆนี้...
12 April 2007
บทสรุป ปัญหา ผลกระทบ และทางออกของเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น             จากการติดตามและวิเคราะห์ของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)  เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น หรือชื่อเรียกสวยหรูว่า “หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น- JTEPA...
1 April 2007
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่มิได้มาตามครรลองประชาธิปไตย หากมาจากการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนต่างคาดหวังว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามสัญญาประชาคมเฉพาะกิจที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชน นั่นคือ...
21 February 2007
21 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ห้องประชุมกระจก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) เปิดแถลงข่าวคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ให้เดินหน้าลงนามเอฟทีเอกับญี่ปุ่น คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมาชิกเอฟทีเอว็อทช์ กล่าวว่า...
12 February 2007
<p>เอฟทีเอ ว็อทช์ เตือนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ หวั่นซ้ำรอยเล่ห์กลซ่อนเงื่อนในกองทุนป่าเขตร้อน ไทย-สหรัฐ ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการรัฐสภา เสนอตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ เอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่</p> <p>...

Pages

Subscribe to FTA THAI-JAPAN