JTEPA

10 February 2015
ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอให้ ครม.โอนภารกิจกำกับดูแลความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) จากกระทรวงพาณิชย์ไปที่กระทรวงต่างประเทศ โดยออกเป็นคำสั่งสำนักนายกฯ เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามข้อตกลง...
12 February 2007
<p>เอฟทีเอ ว็อทช์ เตือนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ หวั่นซ้ำรอยเล่ห์กลซ่อนเงื่อนในกองทุนป่าเขตร้อน ไทย-สหรัฐ ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการรัฐสภา เสนอตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ เอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่</p> <p>...
Subscribe to JTEPA