บทความแปลจากต่างประเทศ

2 December 2014
หลักจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าจะไม่ต่ออายุสนธิสัญญาการส่งเสริมและการคุ้มครองการทุนที่ทำกับประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2558 และมีแผนที่จะยุติสนธิสัญญาฯ ที่ทำกับประเทศต่างๆกว่า 60 ฉบับ   ล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน...
30 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 8. ข้อเรียกร้องและบทสรุป...
29 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 7. สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน...
27 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 6. WTO กับประเทศกำลังพัฒนา...
24 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 5. WTO กับทรัพย์สินทางปัญญา...
23 April 2007
  องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 4. ผลกระทบของ WTO...
22 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 3. WTO ...
20 April 2007
  องค์การการค้าโลก   การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท     The WTO   Five Years of Reasons   to Resist Corporate Globalization       โดย   โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach)   มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle...
19 April 2007
องค์การการค้าโลก   การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท     The WTO   Five Years of Reasons   to Resist Corporate Globalization       โดย   โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach)   มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)...
9 January 2007
“เรามีมาตรการปกป้องที่เพียงพอต่อขยะอันตราย …หนึ่งในรายการสินค้าที่เรารวม [อยู่ในข้อตกลง] คือ สิ่งที่เราเรียกว่า ขยะพิษอันตราย  …ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอนุญาตให้พวกเขาส่งขยะมาที่เรา  มัน [ส่วนที่ว่าด้วยขยะ] ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย” ปีเตอร์  ฟาวิลา...

Pages

Subscribe to บทความแปลจากต่างประเทศ