สารี อ๋องสมหวัง

22 December 2006
กลุ่ม FTA Watch ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนต้องขออภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชาพิจารณ์และต้องขอคัดค้านการทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ 1. การจัดทำประชุมในวันนี้ไม่สามารถถือได้ว่า...
Subscribe to สารี อ๋องสมหวัง