โลกาภิวัฒน์แบบไม่ถูกขาด

6 March 2012
6 มี.ค.55 เครือข่ายภาคประชาชนจับตาการเจรจาการค้าเสรีของสหภาพยุโรปหรืออียู เปิดแนวรุกจัดทำข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป ชื่อว่า “หรือเราจะยอม FTA” ในรูปแบบการ์ตูน Animation ขึ้นเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร...
1 November 2007
จนถึงวันนี้ กระแสโลกาภิวัตน์กำลังนำพาสังคมไทยไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆ การเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน ตลอดจนการยอมให้สิทธิบรรษัทต่างชาติผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงหมายถึงความเดือดร้อนสูญเสียของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน เอ็สเอ็มอี...
1 November 2007
ในสังคมไทยที่ฐานล่างสุดคือชุมชนเกษตร โลกาภิวัตน์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต คือคลื่นลูกใหญ่ที่สามารถสร้างภัยพิบัติและผลกระทบมหาศาลต่อสังคมไทยถ้าปราศจากวิสัยทัศน์และการเตรียมการที่ดี จนถึงวันนี้ หลังการเปิดเสรีและทำเอฟทีเอไปแล้วหลายฉบับ...
1 November 2007
มีหลายวิธีที่บรรษัทยาข้ามชาติ ใช้ขูดรีดหากำไรพร้อมกับบ่อนทำลายระบบสาธารณสุขในประเทศไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทุ่มตลาดทำให้ยาราคาถูกในช่วงแรกจนผู้ผลิตยาในประเทศต้องล้มเลิกกิจการ การแทรกแซงเพื่อให้แก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศ ให้เอื้อต่อการผูกขาดตลาดยาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน...
1 November 2007
ข้อมูลประกอบชิ้นที่ 4 พรรคการเมืองกับโลกาภิวัตน์ : ใครมีวิสัยทัศน์? ใครอยู่ข้างประชาชน จากปัญหาโลกาภิวัตน์ในส่วนหลักๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียอาชีพและหนี้สินที่พอกพูนขึ้นของพี่น้องเกษตรกร ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ราคายาที่แพงเกินความจำเป็น...
1 November 2007
จากรูปแบบการประกอบกิจการไฟฟ้าด้วยการวางแผนและการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ได้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นปมขัดแย้งในสังคมตลอด 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน...
1 November 2007
ข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระหว่างภาครัฐและคนจนไร้ที่ดิน โดย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาพื้นฐานที่ยืดเยื้อมานานในสังคมไทย ส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆ ตามมาเป็นลูกโซ่...
30 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 8. ข้อเรียกร้องและบทสรุป...
29 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 7. สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน...
27 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 6. WTO กับประเทศกำลังพัฒนา...

Pages

Subscribe to โลกาภิวัฒน์แบบไม่ถูกขาด