ข้อมูลทั่วไป

20 April 2020
ชี้ถ้าเข้าร่วมเท่ากับตัดแขนขานโยบายสาธารณะ กระทบหลายมาตรการแก้ปัญหา COVID-19 และทำร้ายเกษตรกรเอื้อทุนใหญ่ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 21 เม.ย.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) จะนำราบงานผลดี-...
3 August 2016
ภาคประชาสังคมในอาเซียนและอีก 6 ประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลง RCEP "ไม่รับ" กลไกเอกชนฟ้องรัฐในการเจรจา และเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศที่ร่วมเจรจา "ปฏิเสธ" ไม่นำเรื่อง ISDS มาไว้ในการเจรจา และเปิดเผยเนื้อหาการเจรจาสู่สาธารณะและให้ภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเจรจา...
18 June 2016
จากกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อสอบ และการเฉลยคำตอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ยืนยันว่ามีผิดเพียง 1 ข้อเท่านั้น ส่วนอีก 5 ข้อรวมทั้งข้อ 85...
15 February 2016
(15 ก.พ.59) ไม่กี่วันหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯประกาศว่า ความตกลง TPP อาจไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังคงพยายามใช้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐ ที่แรนโชมิราจ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในการชักชวนผู้นำอาเซียนให้มาร่วมความตกลงนี้ ในการประชุมทวิภาคีนี้ บารัค โอบามา...
18 December 2015
ก่อนประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และต้องผ่านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชน ตามที่มีกระแสเรียกร้องจากภาคธุรกิจและบุคคลบางกลุ่มให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคหรือTPP โดยรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีของไทย แต่ระหว่างนั้น...
4 September 2015
ตามที่สภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) กำลังจะลงมติตัดสินว่าจะเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) มีข้อสังเกตและไม่เห็นด้วยต่อมาตรา 183 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ดังนี้...
25 May 2014
หลังรัฐประหารปี 2534 รัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) แสวงหาการยอมรับจากประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการแก้ไข พรบ.สิทธิบัตร ยอมให้สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยา ก่อนหน้าที่ไทยต้องผูกพันตาม WTO ถึง 5 ปี และก่อนหน้าที่อินเดียจะปฏิบัติตาม WTO (...
26 September 2013
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อชท์) เปิดเผยว่า บ่ายวันนี้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Trans-Pacific Partnership: TPP) แต่ปรากฎว่า...

Pages

Subscribe to ข้อมูลทั่วไป