ข้อมูลทั่วไป

15 December 2008
<p>หลายปีผ่านมาแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลและมีโอกาสบริหารงานเศรษฐกิจไทย และยิ่งนานเข้าไปใหญ่ที่การเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นผลมาจากการชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในสภาฯ...
18 May 2007
(อิมแพค/ 18 พฤษภาคม 2550) เมื่อเวลา 12.00 น.ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายชุมชนแออัด เครือข่ายชนกลุ่มน้อย เครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) กว่า 300 คน...
1 May 2007
แน่นอนว่า ในที่สุด สหรัฐฯจะสร้างวงจรอุบาทว์อีกครั้ง ด้วยการยื่นเงื่อนไขบีบบังคับประเทศไทยให้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้สิทธิ และต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินกว่าพันธกรณีในองค์การการค้าโลก โดยแลกกับการถอนชื่อประเทศไทยออกจากประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ ...
12 April 2007
บทสรุป ปัญหา ผลกระทบ และทางออกของเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น             จากการติดตามและวิเคราะห์ของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)  เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น หรือชื่อเรียกสวยหรูว่า “หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น- JTEPA...
1 April 2007
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่มิได้มาตามครรลองประชาธิปไตย หากมาจากการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนต่างคาดหวังว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามสัญญาประชาคมเฉพาะกิจที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชน นั่นคือ...
21 February 2007
21 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ห้องประชุมกระจก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) เปิดแถลงข่าวคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ให้เดินหน้าลงนามเอฟทีเอกับญี่ปุ่น คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมาชิกเอฟทีเอว็อทช์ กล่าวว่า...
12 February 2007
<p>เอฟทีเอ ว็อทช์ เตือนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ หวั่นซ้ำรอยเล่ห์กลซ่อนเงื่อนในกองทุนป่าเขตร้อน ไทย-สหรัฐ ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการรัฐสภา เสนอตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ เอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่</p> <p>...

Pages

Subscribe to ข้อมูลทั่วไป