อธิปไตย-กระบวนการยุติธรรม

23 September 2007
วันนี้ (23 ก.ย.) กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA-Watch) แถลงข่าว ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้นำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามข้อบัญญัติ มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2550...
20 April 2007
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ภายหลังจากเรื่องการเจรจา FTA...
23 January 2007
<p>หลังจาก ?ประชาพิจารณ์? JTEPA หรือเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ไปแล้วครึ่งวัน ( 22 ธ.ค.49) ไม่ว่าใครจะเรียกมันว่า ประชาพิจารณ์หรือไม่ แต่ผลการประชุมคราวนั้นจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับรอง ก่อนที่จะนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)...
5 June 2006
เอกสารชี้แจงของรัฐบาลไทยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามพันธะกรณีภายใต้กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรณีเอฟทีเอ ข้อ 4 หน้า 7-8)
1 November 2004
<p>เจรจาจนไปถึงการลงนามนำประเทศไทยเข้าผูกพันในข้อตกลงเอฟทีเอจึงเป็นกระบวน การใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชน&nbsp;ซึ่งหาใช่อำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารที่จะดำเนิน การได้เองโดยลำพัง&nbsp;ทั้งนี้โดยกระบวนการใช้อำนาจที่ว่านี้&nbsp;&nbsp;รัฐธรรมนูญ&nbsp;ฯ&nbsp;ได้...

Pages

Subscribe to อธิปไตย-กระบวนการยุติธรรม