ทรัพย์สินทางปัญญา

7 February 2004
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนได้เปิดแถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังพบว่าข้อเสนอเรื่องสิทธิบัตรซึ่งฝ่ายสหรัฐฯได้ยื่นต่อรัฐบาลไทยในการ ประชุมที่เชียงใหม่ ขณะนี้ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซท์ต่างประเทศแล้ว ที่เว็บไซท์ http://www....

Pages

Subscribe to ทรัพย์สินทางปัญญา