สนธิสัญญาระหว่างประเทศ(มาตรา 190)

12 August 2012
<p>เมื่อปลายปีที่ผ่านมา <span>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</span> เพิ่ง<span>ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประเภทภาครัฐด้านนโยบาย ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (</span><span>NACC Integrity Awards) <span>ครั้งที่ 2...
25 May 2012
บทเรียนการล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่าของการให้สิทธิประชาชนเสนอกฎหมาย แม้จะยังไม่ผลิดอกออกผลงดงาม แต่ก็ได้ฝากการเรียนรู้ที่น่าสนใจไว้กับสังคมไทยมากมาย ประเด็นหนึ่งที่อาจถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงไม่มาก...
20 November 2008
เจตนารมณ์เรื่องความโปร่งใส การตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำหนังสือสัญญา ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ กำลังถูกโจมตีอย่างหนักอีกครั้งจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นักการเมืองในขั้วรัฐบาล และข้าราชการที่ยังคุ้นเคยกับวิธีการเจรจาแบบเดิมๆ...
29 October 2008
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา ถือว่าเป็นมาตราที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากได้กำหนดหลักการสำคัญของกระบวนการเจรจาและการผูกพันพันธกรณีของประเทศกับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น การทำเขตการค้าเสรี (FTA)...

Pages

Subscribe to สนธิสัญญาระหว่างประเทศ(มาตรา 190)