สิ่งแวดล้อม

30 August 2015
IUCN (International Union for Conservation of Nature) หรือในชื่อภาษาไทย คือ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมอื่นๆ และชาวบ้านในเขตอนุรักษ์หลายแห่งในประเทศไทย มาหลายสิบปีแล้ว มีเครือข่ายร่วมกับรัฐบาลในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน...
30 August 2015
IUCN (International Union for Conservation of Nature) หรือในชื่อภาษาไทย คือ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมอื่นๆ และชาวบ้านในเขตอนุรักษ์หลายแห่งในประเทศไทย มาหลายสิบปีแล้ว มีเครือข่ายร่วมกับรัฐบาลในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน...
28 August 2015
สินค้าที่มี Water Footprint น้อยย่อมได้รับความสนใจมากกว่าสินค้าที่มี Water Footprint มากเพราะมีการใช้น้ำ และทำให้น้ำสกปรกน้อยกว่า นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก. มีนโยบายที่จะนำเสนอให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าต่อจากนี้การใช้น้ำต้องเป็นไปอย่างประหยัด...
28 August 2015
เยาวชนคนรุ่นใหม่ยืนยันจัดค่ายเยาวชน “เยาวชนฮักบ้านเจ้าของ” ที่วังสะพุง จ.เลย จะไม่ขออนุญาตทหาร หลังถูกสกัด ทหารเจ้าของพื้นที่ลั่น “ไม่ขออนุญาต ห้ามจัด” ขู่เจอพ.ร.บ.ชุมนุม ถือเป็นภัยความมั่นคง 27 ส.ค.2558 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารค่ายศรีสองรัก จ.เลย สั่งห้ามจัดค่ายเยาวชน “เยาวชนฮักบ้านเจ้าของ”...
27 August 2015
แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา รายงานชุด เพื่อทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระหว่างปี 2500 – ปัจจุบัน : ประเด็นทรัพยากรแร่ ตอนสาม 6 เศรษฐกิจจากการทำเหมือง ความคุ้มค่าอยู่ตรงไหน? การเรียกร้องที่ผ่านมา คือทางที่ถูกจริงหรือ? นับแต่ปี 2510 – ปี 2545...
27 August 2015
แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา รายงานชุด เพื่อทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระหว่างปี 2500 – ปัจจุบัน : ประเด็นทรัพยากรแร่ เจตนารมณ์ ส.ป.ก. เบนทิศทางออกจากการเกษตร? มติคณะรัฐมนตรี มีความขลังกว่า กฎหมาย? กล่าวเฉพาะถึงทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป...
27 August 2015
รายการเปิดปม ตอนเปิดแผลปิโตรเลียมอีสาน ออกอากาศทางช่อง TPBS เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2558 ดูที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=DtP9b8V2Grw เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสั่งห้ามชาวบ้าน กลุ่มรักษ์สิ่งแวล้อม ต.หนองใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ ฉายคลิปรายการเปิดปม ตอนเปิดแผลปิโตรเลียมอีสาน อ้างต้องขออนุญาตอำเภอก่อน...
26 August 2015
แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา รายงานชุด เพื่อทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากมติคณะรัฐมนตรีในช่วงระหว่างปี 2500 – ปัจจุบัน : ประเด็นทรัพยากรแร่ 28 ตุลาคม 2512-16 มิถุนายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมิติเกี่ยวกับเหมืองแร่ประมาณ 811 มติ มีมติเฉพาะเรื่องการอนุมัติให้มีการเปิดป่า เพิกถอนพื้นที่อุทยาน...
25 August 2015
25 ส.ค. 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา...
25 August 2015
ชาวบ้านรัฐฉานจากชุมชนในลุ่มแม่น้ำสาละวิน เดินทางมาที่ย่างกุ้ง เพื่อยื่นรายชื่อประชาชน 2 หมื่นราย ต่อบริษัททำ EIA/SIA โดยชาวบ้านยืนยันคัดค้านการสร้างเขื่อนเมืองโต๋นในแม่น้ำสาละวิน เพราะเกรงว่าระดับน้ำจากเขื่อนจะท่วมหลายพื้นที่ในรัฐฉาน รวมทั้งเมืองพันเกาะ 'กุ๋นเหง' 25 ส.ค. 2558 - เมื่อเวลาประมาณ...

Pages

Subscribe to สิ่งแวดล้อม