สิทธิมนุษยชน

11 January 2006
จดหมายเปิดผนึก กรณีการชุมนุมปกป้องอธิปไตยจากการทำข้อตกลง FTA ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ กราบเรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติและอธิปไตย เครื่อข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการสื่อสารมวลชน วุฒิสมาชิก ทนายความ ผู้พิพากษา นักกฎหมาย...
11 January 2006
เราขออธิบายกับสื่อมวลชนว่า พวกเราเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทั้ง 11 องค์กรไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้ว ที่จะหยุดยั้งการเจรจาที่จะสร้างข้อตกลงที่จะส่งสร้างผลกระทบต่อผู้ป่วย เกษตรกร คนยากคนจน ประชาชนทั่วไป และแม้แต่แย่งยึดทรัพยากร และอธิปไตยของชาติ ปล้นเอาสิ่งนี้ไปจากพวกเราประชาชนไทยทั้งปวง...
11 January 2006
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกำลังเจรจาเปิดเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยเฉพาะประเด็นภาคการเงินว่า ในส่วนของสถาบันการเงินซึ่งเป็นธุรกิจเอกชน ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจน เพราะขณะนี้ทุกประเด็นยังอยู่บนโต๊ะเจรจา...
11 January 2006
รายงานข่าวล่าสุดจากพื้นที่หน้าโรงแรมเชอราตัน จ. เชียงใหม่ สถานที่เจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ ผู้ชุมนุม 2 คน ซึ่งว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปิงเพื่อบุกเข้าไปในตัวโรงแรมและปะทะกับตำรวจได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก 2 คน ขณะนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว ส่วนผู้ชุมนุม 4...
11 January 2006
นายนิตย์ พิบูลย์สงคราม หัวหน้าคณะผู้เจรจาเอฟทีเอฝ่ายไทยได้ลงมาพูดกับผู้ชุมนุมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ โดยนายนิตย์กล่าวกับผู้ชุมนุมว่าคณะเจรจาเอฟทีเอมีหน้าทีเจรจาเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลกระโยชน์ของชาติ...
11 January 2006
ท่านขุนน้อย ชักจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบ้างแล้ว...สำหรับกระแสคัดค้านการเปิดเขตเสรีการค้า (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหรัฐ...ไม่ว่าในแง่ ปริมาณ หรือจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมแสดงการคัดค้าน ที่ยังไงๆ ก็น่าจะเกิน 300-400 คนตามการประเมินของ พี่บิ๊ก รัฐมนตรีมหาดไทยคาดการณ์เอาไว้แน่ๆ ยิ่งกว่านั้นในแง่...
10 January 2006
ประชาไท?10 ม.ค. 2549 สำหรับการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในช่วงเย็นวันแรกของการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหรัฐ วันที่ 9 ม.ค.49 มีตัวแทนนักวิชาการและ ส.ว. ขึ้นเวทีปราศรัยและร่วมให้กำลังใจผู้ชุมนุมหลายคน นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ว.นครราชสีมา กล่าวว่า...
10 January 2006
9 มกราคม 2549 15:45 น. นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลผลิตภัณฑ์ปลา โดยจัดให้เป็นสินค้าอ่อนไหวก่อนเปิดเสรีในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเอฟตา...
10 January 2006
เครือข่ายประชาชน 11 เครือข่ายนับหมื่นคน เรียกร้องให้หยุดการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ?คงไม่มีคณะกรรมการชุดใดที่มองภาพรวมแล้วเราจะเสียเปรียบ มันเป็นการแลก เพราะเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์อาจจะเสียตรงนี้ได้ตรงนั้น...
10 January 2006
Dark News ไม่น่าเชื่อว่า...สังคมชาวพุทธอย่างบ้านเรา กำลังจะมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ป่วยตาย ตามความต้องการของตนเองได้ ไม่กี่วันมานี้...สภาผู้แทนฯ ได้เห็นชอบวาระแรกกับร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่มาตรา 10 ที่บัญญัติว่า บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา...

Pages

Subscribe to สิทธิมนุษยชน