กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

21 October 2015
มธ.เปิดเวทีถกแนวทาง ร่าง รธน. ฉบับใหม่ หวังเป็นส่วนหนึ่งหาทางออกประเทศ นักวิชาการเเนะต้องทำให้ ปชช.เป็นศูนย์กลาง ถ่วงดุลอำนาจ สร้างตระหนักรู้เรื่อง ปชต. 21 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (มธ.)จัดเสวนาระดมความเห็นในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” ณ หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
21 October 2015
วันที่ 21 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” ร่วมคิด วิเคราะห์ และหาทางออก ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง สะท้อนผ่านมุมมองนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,...
21 October 2015
วันที่ 21 ตุลาคม การเสวนาวิชการ "รัฐธรรมนูญไทย: มองไปข้างหน้า" ที่หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งพระสงฆ์นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทยอยเข้าจับจองที่นั่งจนเต็มหอประชุม ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ มองรัฐธรรมนูญผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์...
21 October 2015
วันที่ 21 ตุลาคม การเสวนาวิชาการ "รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า" ที่หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งพระสงฆ์นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทยอยเข้าจับจองที่นั่งจนเต็มหอประชุม รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ...
21 October 2015
วันที่ 21 ตุลาคม การเสวนาวิชาการ "รัฐธรรมนูญไทย: มองไปข้างหน้า" ที่หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งพระสงฆ์นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทยอยเข้าจับจองที่นั่งจนเต็มหอประชุม รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า...
20 October 2015
พิชยะพงศ์ เนียมประพันธ์ ประเด็นของการพัฒนาโครงการระดับชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประเด็นที่สามารถถกเถียงได้เสมอ (debatable) โดยเฉพาะเมื่อประชาชนเหล่านั้นคือคนท้องถิ่น ผู้ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการใหญ่ดังกล่าวแล้ว ยังต้องแบกรับปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา เช่น...
20 October 2015
20 ต.ค. 2558 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ได้ออกแถลงการณ์ “ความตกลง TPP สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง การตัดสินใจเข้าร่วมต้องผ่านการตัดสินใจโดยประชาชนส่วนใหญ่” โดยเรียกร้องให้สังคมไทยร่วมกันกดดันเพื่อไม่ให้ให้รัฐบาลชั่วคราวตัดสินใจเข้าร่วมใน TPP...
20 October 2015
20 ต.ค. 2558 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. วันนี้ (20 ต.ค.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงแห่งชาติ ที่เสนอโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีสาระสำคัญ ให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ....
19 October 2015
19 ต.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ทำจดหมายถึงประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)...
19 October 2015
ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน ศักยภาพการค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก สูงที่สุดในจุดผ่านแดนตะวันตก เนื่องจาก จ.ตาก อยู่ประชิดประเทศเมียนมา ซึ่งมีประชากร 55.26 ล้านคน และยังตั้งอยู่บนแนวเส้นทางการพัฒนาการค้า การลงทุน East West Economic Corridor เชื่อมต่อกับท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม ที่มีประชากรมากถึง 89...

Pages

Subscribe to กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ