videoclip

สุขภาพประชาชน สุขภาวะสังคม อยู่ตรงไหน

สุขภาพประชาชน สุขภาวะสังคม อยู่ตรงไหน
นำเสนอโดย คุณอารีกุล พวงสุวรรณ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข
วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

แรงงานข้ามแดน แรงงานได้ประโยชน์จริงไหม

แรงงานข้ามแดน แรงงานได้ประโยชน์จริงไหม
นำเสนอโดย คุณปรานม สมวงศ์ จาก ASEAN Watch
วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

ผู้บริโภคมีตัวตนหรือไม่ภายใต้วิสัยทัศน์การค้าเสรีไทย

ผู้บริโภคมีตัวตนหรือไม่ภายใต้วิสัยทัศน์การค้าเสรีไทย
นำเสนอโดย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่สารี อ๋องสมหวัง'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

Pages