videoclip

ภาคเกษตรไทยกับ AEC พร้อมแล้วจริงหรือ

ภาคเกษตรไทยกับ AEC พร้อมแล้วจริงหรือ
โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

"ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" นำเสนอโดย คุณสุรเดช อัศวินทรางกูร

ห้วข้อ "ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"
นำเสนอโดย
คุณสุรเดช อัศวินทรางกูร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

"ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" นำเสนอโดย รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้วข้อ "ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"
นำเสนอโดย
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์

Pages