videoclip

Market Access คือสิ่งที่ทุนข้ามชาติต้องการ

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
Market Access คือสิ่งที่ทุนข้ามชาติต้องการ
ติดตามได้ใน The Daily Dose กับแขกรับเชิญ ที่จะให้ความรู้ในอีกแง่มุมข้อดี-ข้อเสียของการทำ FTA โดย จักรชัย โฉมทองดี สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages